VIRALLISET KUULUTUKSET

26.4. - 10.5.2017

Rakennustarkastaja

-rakennusluvat 8-12 §/2017

Ylen Heli ja Janne, Brunola, 924-410-8-468, Harjutie 6, 69700 Veteli, talousrakennuksen/autotallin rakentaminen

Sandvik Kenneth ja Leponiemi-Sandvik Johanna, Kapula 924-410-11-185, Emäntäkouluntie 47, 69730 Tunkkari, pihasaunan rakentaminen

Nisula Reijo ja Minna, Koivulehto 924-410-3-164, Rantatie 119, 69700 Veteli, talousrakennuksen / autotalli, varastorakennuksen rakentaminen

Mikkola Juha, Omatalo 924-406-2-191, Isokyläntie 177, 69820 Räyrinki, autotalli / varaston laajennus

Lappajärven Palomiehet ry, Ryysyranta 924-405-3-41, Patanantie 992, 69850 Patana, saunan rakentaminen


21.4. - 22.5.2017

OTSO-Metsäpalvelut

- valkeakallion metsätien tiekunnan kokouspöytäkirja 20.4.2017

- liite


21.4. - 5.5.2017

Rakennustarkastaja

- lupapäätökset § 6 / 2017, Kellokosken maatila, Kellokoski 924-406-2-148, Evijärventie 493, 69820 Räyrinki, eläin -ja kuivikekatoksen laajentaminen, Palosaari Tuomo ja Päivi, Ketola 924-405-5-7, Petäjäseläntie 95, 69850 Patana, lypsykarjanavetan laajentaminen ja etälietesäiliön ja avolaakasiilojen rakentaminen


21.4. - 26.5.2017

Rakennus -ja ympäristölautakunta

- ympäristölupa Päivi ja Tuomo Palosaari, maitotila

- ympäristölupa Vetelin RHY ampumarata

- maa-ainesottolupa Sorahuolto Marko Aho

- maa-ainesottolupa PTR-kuljetus Oy


19.4. - 3.5.2017

Rakennustarkastaja

- lupapäätös § 7 / 2017, Torvinen Terho, Kotikontu 924-406-12-53, Viisteentie 360, 69820 Räyrinki, käyttötarkoituksen muutos


19.4. - 22.5.2017

Pietarsaaren kaupunki

- Pohjanmaan jätelautakunnan pöytäkirja 28.3.2017

- kunnallisten jätehuoltomääräysten päivitys


18.4. - 2.5.2017

Vetelin osakaskunta/kalastuskunta

- vuosikokouspöytäkirja 10.4.2017


7.4. - 9.5.2017

Ympäristösihteeri

- maa-aineslain (555/1981) § 4 mukainen maa-aineslupahakemus, Maarakennus Joukari Oy, Nimetön RN:o 1:6, Tervaskorpi RN:o 1:50 ja Luoma RN:o 1:46


9.1. - 31.12.2017

Puolustusvoimat

- kutsunnat 2017


Kuulutukset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä Vetelin kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli, kunnanviraston aukioloaikoina ma-pe klo 9-15.