Vesi- ja viemärilaitos
Liittyminen
Puhdas vesi
Jätevesi


Ilmoita vesimittarilukema kerran vuodessa sekä kulutuksen muuttuessa ja liittymän omistajan tai haltijanvaihdoksessa vesilaitos@veteli.fi tai puhelimitse 050 579 0102

Kirjoita ilmoitukseen oma nimi, puhelinnumero sekä kulutuspisteen numero, osoite, mittarinumero, päiväys ja kulutuslukema.


AJANKOHTAISTA

Tiedote 8.5.2017

VESIHUOLTOLAITOS TIEDOTTAA
Seppälän vedenottamolla on käynnissä alkalointialtaan saneeraus, joten veden ph on sen vuoksi alhainen. Saneeraus valmistuu alustavan arvion mukaan kesäkuun alkupuolella.

Osassa talouksia verkostovedessä on ilmennyt sameutta. Vettä johdetaan Sillanpään runkoputkistojen kautta Räyrinkiin, Patanaan ja Kalliojärvelle ja siellä ei ole esiintynyt sameutta. Sameutta on esiintynyt lähinnä Sillanpään alueella ja Siponkoskella. Verkostossa ei ole tehty muita saneerauksia, eikä ole ollut putkirikkoja tai sähkökatkoksia. Rauta- ja mangaanisakkaa irtoaa paikoitellen putkistoista kun veden kulutus on kova ja veden virtaussuunta muuttuu. Sakkaa kertyy putkistoihin ajan myötä.

Verkostovedestä on otettu 10.4. vesinäytteet. Tuloksissa ainoastaan ph oli alhainen, muut tulokset täyttivät talousvedelle asetetut vaatimukset. Mikäli vesi on sameaa, tulee juoksutus tehdä kiinteistöiltä. Jos juoksutus tehdään paloposteista, niin irtoaa lisää sakkaa putkistoista. Pahoittelemme häiriöitä ja korvaamme juoksutetun veden, jos sitä on jouduttu juoksuttamaan
yli 15 minuuttia.

Seppälän vedenottamolla ja Patanan paineenkorotuspumppaamolla on aggregaatit, jotka
lähtevät automaattisesti käyntiin sähkökatkosten aikana.


Lisätietoja antaa,

Vesihuoltolaitos

Asko Mikkola puh. 050 579 0180


_________________________________________________________________

UUSI VARAVOIMAKONE PATANAN PAINEENKOROTTAMOLLE

Käyttöönotto 28.12.2016

Vesilaitos on on ottanut varavoimakoneen käyttöön Patanan paineenkorottamolla Varesharjussa. Teholtaan kone on 22 kVA. Vesihuoltolaitos pystyy sähkökatkoksen aikana turvaamaan myös Patanan ja Kalliojärven kylien häiriöttömän vedensaannin. Kylillä on suuria karjatiloja joten joten varavoima järjestely tulee tarpeeseen. Aikaisemmin on hankittu varavoimakone 110 kVA Seppälän vedenottamolle, joten nyt vesihuoltolaitoksen verkostot ovat
pääpiirteissään varavoiman piirissä.

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

YHTEYSTIEDOT

Toimisto
Kivihyypäntie 1
69700 Veteli


Varasto
Äijäpatintie 4
69700 Veteli

Päivystys

050 5790 112

Asko Mikkola, kunnaninsinööri

050 5790 180
asko.mikkola@veteli.fi

Hannu Pakkala,
rkm työnjohto

050 5790 190
hannu.pakkala@veteli.fi

Antti Tattari
laskutus ja sopimukset

050 5790 102
antti.tattari@veteli.fi

Aleksi Ala-Korpi
Asentaja

Mika Lempiälä
Asentaja

050 5790 193


050 5790 194