VESI- JA VIEMÄRILAITOS

LIITTYMINEN

Viemärilaitoksen toiminta-alueet

Vesihuollon toiminta-alueet


Vesijohto- ja viemäriliittymän hankinta ja rakentaminen

Liittymissopimus
Ensiksi liittyjän tulee jättää liittymähakemus. Liittymissopimus tehdään hakemuksen perusteella. Muissa kuin ok-taloissa ja vapaa-ajan asunnoissa liitteenä tulee olla:

  • 2 kpl asemapiirustuksia vesi- ja viemärilaitteistojen osalta
  • 2 kpl rakennuksen sisäpuolisia vesi- ja viemäröintisuunnitelmia
  • hakemus vesi- ja viemärilaitteistojen työnjohtajaksi

Sopimuksen teko edellyttää, että vesihuoltolaitos on hyväksynyt kiinteistön vesijohto- ja viemäröintisuunnitelmat. Vesijohto- ja viemäröintisuunnitelman tekijän tulee ammattitaitoinen LVI- suunnittelija.

Suunnitelmissa tarvittavat vesi- ja viemäriverkostoja koskevat liittymiskohta ja korkotiedoista, sekä käytännön työjärjestelyistä vastaa Hannu Pakkala 050 5790 190 tai hannu.pakkala@veteli.fi. Sopimukset ja laskutus Katriina Takala 050 5790109.

Liittämiskohta
Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin liittämiskohta on asemakaava- alueilla yleensä tontin rajalla. Asemakaavan ulkopuolella liittymiskohta on vesihuollon toiminta-alueella enintään 100m lähimmästä liitettävästä rakennuksesta. Toiminta-alueen ulkopuolella liittymiskohta on pääsääntöisesti runkolinjassa.

Liittymiskustannukset

  • Liittymismaksu määräytyy taksan mukaan (vesilaitos laskuttaa)
  • Vesimittari venttiilit, liittäminen runkolinjaan, tonttisulkuventtiili (vesilaitos laskuttaa)
  • Vesimittari (ei laskutusta) Vetelin kunnan vesihuoltolaitoksen omaisuutta
  • Tonttijohdot: Tarvikkeineen, kaivamiskuluineen ja asennuksineen (Liittyjä). Liittyjällä on myös mahdollisuus teettää työ vesihuoltolaitoksella, jolloin vesilaitos laskutta työstä ja tarvikkeista liittyjää kulloinkin voimassa olevan palvelumaksuhinnaston mukaan.