TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ

Tavoitteena on luoda edellytykset viihtyisään, turvalliseen ja terveeseen asumiseen ja työntekoon.

Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, kunnallistekniikan, liikenneväylien, ulkoliikuntapaikkojen, yleisten alueiden ja maa- ja metsätilojen sekä vesi- ja viemärilaitoksen osalta.


Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta toimialansa
suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä. Lautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi asumispalvelut, ympäristönsuojelu sekä rakennusvalvonnan lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät.

Palo- ja pelastustehtävistä huolehtii Kokkolan kaupungin alaisuudessa toimiva Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaarenalueen pelastuslaitos. Ympäristölautakunta toimii yhteistyössä ympäristö- ja terveysviranomaisten kanssa.

Sovithan tapaamisesta etukäteen!

Rakennus-ja ympäristötoimi


Tekninen johtaja Patrik Knutar

tavattavissa maanantaina ja tiistaina

p. 0505790182, patrik.knutar@veteli.fi
 • maankäytön suunnittelu
 • tonttien myynti

Rakennustarkastaja Tero Uusitalo

tavattavissa tiistaina
p. 0408262577, tero.uusitalo@kaustinen.fi
 • rakennusluvat
 • toimenpide- purkamis- ja maisematyöluvat
 • katselmukset (kts. Hannu Pakkala)

Ympäristösihteeri Pia-Lena Närhi

tavattavissa maanantaisin

p. 0407393977, pia-lena.narhi@kaustinen.fi

 • maankäytön suunnittelu
 • maa-ainesluvat
 • ympäristöluvat
 • ympäristönsuojelu ja –valvonta

Tekninen toimi

Kunnaninsinööri Asko Mikkola

p. 0505790180, asko.mikkola@veteli.fi
 • kiinteistöjen huolto
 • yksityistiet
 • jätehuolto
 • ulkoliikuntapaikat
 • korjausavustuspäätökset

Rakennusmestari Hannu Pakkala

(osa-aikaeläkkeellä, tavattavissa parillisilla viikoilla)

p. 0505790190, hannu.pakkala@veteli.fi

 • vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja
 • kaavateiden kunnossapito
 • rakennuslupiin liittyvät katselmukset

Sovithan tapaamisesta etukäteen!