Sosiaali ja terveyspalvelut

SOITE

Soite Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä

Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
yhteenliittävä kuntayhtymä. Soitessa yhdistyivät seuraavat
organisaatiot:

- Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja
peruspalvelukuntayhtymä Kiuru (sis. Keski-Pohjanmaan keskussairaala ja Peruspalveluliikelaitos Jyta)
- Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut (sis. Kruunupyy)
- Perhon kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut

Soitessa työskentelee noin 3600 eri alan ammattilaista, suurimpina ryhminä hoitotyön henkilöstö sekä lääkärit.

Soitessa palvelut yhdistetään asiakas- ja potilaslähtöisellä tavalla, jossa sekä sosiaali- että terveydenhuollon yksiköt toimivat tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä. Tavoitteenamme on aito sisällöllinen asiakas- ja potilaslähtöinen palvelujärjestelmä, jossa saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perus- ja erikoispalveluiden raja-aitoja madallettua ja tuotettua palveluita maakuntamme ja lähialueen väestölle entistä saumattomampien palveluketjujen muodossa.

Soite-kuntayhtymän tunnuslause on ”Ihminen keskiössä”.
Tuon tunnuslauseen ja perusperiaatteen ympärille tiivistyy koko
keskipohjalainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän
perusajatus. Lue lisää: Soiten tarina

Jäsen- ja sopimuskunnat

Jäsenkuntia Soite-kuntayhtymässä on kymmenen, joiden yhteenlaskettu väestöpohja on noin 78 000 henkilöä, mutta käytännössä Soite-kuntayhtymään kuuluva erikoissairaanhoidon osa, Keski-Pohjanmaan keskussairaala, on lähin päivystävä sairaala noin 200 000 asukkaalle.


Soiten palveluohjauskeskus
Neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa arkisin ilman ajanvarausta.

SOITA 040 806 5093 tai 044 780 9087VETELIN Vanhusneuvoston yhteystiedot 2017

Pj. Riitta Huusko 040 7791680

Erkki Lumppio040 5127019

Ulla Pöyhönen 040 7242199

Kristiina Pynssi 040 9125508

Susanna Heikkilä 040 5618428

Risto Pulkkinen 040 7170724

Hilkka Läspä 040 7446564

Carita Sillanpää 0400 872688

Siht. Kaisa Pollari 040 8045530


Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi 2016-2020

Palvelukuljetusohje Veteli


Terveystarkastaja

1.1.2010 on muodostettu Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Kokkolan ja Kannuksen kaupungit sekä Kaustisen, Halsuan, Vetelin, Perhon, Toholammin, Kruunupyyn ja Lestijärven kunnat. Kokkolan kaupunki toimii yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana.

Eläinlääkäri

1.1.2010 on muodostettu Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Kokkolan ja Kannuksen kaupungit sekä Kaustisen, Halsuan, Vetelin, Perhon, Toholammin, Kruunupyyn ja Lestijärven kunnat. Kokkolan kaupunki toimii yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana.

Löytöeläinten kiinniotto ja tilapäinen hoito

Katja ja Kari Kalliokangas, Toholampi

Puh. 06 885 613 kari.kalliokangas@kotinet.com

KYYTIIN! -Kehittämishanke

Maaseudun henkilöliikenteen kehittämistyö on käynnistynyt Kaustisen seutukunnassa ja Kannuksessa

Julkinen henkilöliikenne on supistunut merkittävästi maaseudulla viime vuosina valtion ja kuntien säästötoimenpiteiden vuoksi. Kuitenkin julkisen sektorin perus- ja erikoispalvelujen edelleen keskittyessä ihmiset tarvitsevat toimivampia
liikenneyhteyksiä ja liikkumismahdollisuuksia. Markkinaehtoiseen
linja-autoliikenteeseen ei ole tarvittavaa määrää matkustajia ja toisaalta liikennepalvelujen ostoihin ei ole riittävästi yhteiskunnan määrärahoja

Tästä johtuen Kaustisen seutukunnassa ja Kannuksessa on käynnistetty KYYTIIN!-kehittämishanke.
Tavoitteena on saada muodostettua eri toimijoiden lakisääteisistä henkilö- ja asiointiliikennekuljetuksista yhtenäinen kokonaisuus, kehittää monipalveluliikenteen toimintamalleja ja lisäksi etsiä digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksia liikenteen hallintaan. Alueen kunnat (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli), Kannuksen kaupunki, peruspalveluliikelaitos JYTA sekä E-P:n ELY-keskus ovat tähän saakka tehneet pääsääntöisesti erillisiä henkilöliikenteeseen liittyviä hankintoja.
Toimijoiden yhteistyön myötä on pidemmän aikavälin tavoitteena myös asiointiliikenteen turvaaminen ja parantaminen. Hanketta hallinnoi Kaustisen seutukunta ja sitä rahoittaa maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR:n esityksestä työ- ja elinkeinoministeriö maaseudun kehittämisrahasta. Hanke on valtakunnallinen pilottihanke maaseudun henkilökuljetusten kehittämiseksi ja se
on käynnistynyt syksyn kuluessa, päättyen 31.5.2017.

Monipalveluliikenne-autokokeilulla
kohti parempaa kuljetusten hallittavuutta

Ensimmäisessä vaiheessa on tänä syksynä käynnistynyt Kannuksessa, Toholammilla ja Vetelissä monipalveluliikenne-autokokeilut, joissa yhteen autoon on yhdistetty aamu- ja
iltapäivisin koulukuljetuksia sekä päivä-aikaan kutsupohjalta tapahtuvia vammaispalvelulain (VPL) mukaisia kuljetuksia ja muita asiointimatkoja.
Kutsuliikenne on avoin kaikille kuntalaisille ja perustuu ennalta
suunniteltujen reittien ajamiseen, mikäli reiteille asiakkaita on. Matkan hinta on voimassa olevan joukkoliikennetaksan mukainen. Matkat tilataan pilotointivaiheessa suoraan liikennöitsijöiltä viimeistään matkaa edeltävänä työpäivänä. Kannuksessa liikenteestä vastaa Taksipalvelu Jani Tervola, Toholammilla Pohjolan Matka ja Vetelissä linja-autoliikenne Osmo Aho.
Pilotointikokeilun aikana toimintamallia on tarkoitus kehittää entistä palvelevammaksi. Toimintamallin onnistuessa yrittäjillä on mahdollisuus tulevaisuudessa panostaa myös kaluston laatuun entistä paremmin, jotta se palvelisi eri käyttäjäryhmiä mahdollisimman hyvin.

Henkilökuljetusten kehittämisen tavoitetta voi kuvailla myös niin, että kustannus- ja palvelusyistä ns. suljettuja kuljetuksia pyritään avaamaan soveltuvilta osin kaikille kuntalaisille hyödynnettäviksi ja samoin yksilökuljetuksista soveltuvilta osin pyritään siirtymään ryhmäkuljetuksiin.

Lyhyesti KYYTIIN!-hankkeen tavoitteet:

1. Muodostaa joukkoliikenteestä ja henkilökuljetuksesta hallitumpi ja tehokkaampi kokonaisuus yhdistämällä kuntien eri sektorien,
peruspalveluliikelaitos JYTAn ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankkimia henkilökuljetuksia

2. Kehittää monipalveluliikenteen toimintamalleja maaseudulle sopivaksi

3. Löytää alueelle soveltuvien älyliikenteen ja kutsujoukkoliikenteen
yhdistelmiä

4. Levittää uusia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti

Lisätietoja:

Kaustisen seutukunta: hankekoordinaattori/projektipäällikkö Ari Sorola p. 040 7494303 / ari.sorola@kase.fi

Etelä-Pohjamaan ELY-keskus: Joukkoliikennevastaava Rauno Matintupa p. 0400-804805 / rauno.matintupa@ely-keskus.fi