RAKENTAMINEN JA KAAVAT

Rakennustoimintaa kunnassa valvoo rakennus- ja ympäristölautakunta, jolle kuuluu myös maa-ainesten ottamisen valvonta.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on neuvoa ja opastaa rakentamiseen ja lupamenettelyyn liittyvissä asioissa, valvoa rakentamisesta annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, lupia myöntämällä huolehtia kaavoituksen toteutumisesta ja ympäristöön sopeutuvan rakentamisen edistämisestä sekä valvoa rakennetun ympäristön laatua.

Rakentamisen ja maa-ainesten ottamisen luvanvaraisuus
Uudisrakennuksen rakentaminen, rakennuksen laajentaminen tai käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii aina rakennusluvan. Toimenpidelupa tarvitaan mm. katoksen, vajan, kioskin, käymälän tai vastaavan rakennelman rakentamiseen; suurehkon laiturin tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman rakentamiseen; rakennuksen julkisuvun muuttamiseen ja asuinhuoneiston jakamiseen tai yhdistämiseen.

Maa-ainesten ottaminen, lukuun ottamatta omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten tapahtuvaa ottamista, vaatii maa-aineslain mukaisen luvan www.ymparisto.fi

Rakennuslupien myöntäminen

Enintään 2-asuntoisten asuinrakennusten ja niitä palvelevien talousrakennusten rakennusluvat sekä toimenpideluvat myöntää rakennustarkastaja. Normaali lupakäsittely kestää noin 1-4 viikkoa. Muut rakennusluvat myöntää rakennus- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan käsittelyyn tulevat hakemukset tulee toimittaa rakennusvalvontaan vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.

RAKENNUSLUPAHAKEMUS

 • Tarvittavat asiapaperit
 • rakennuslupahakemuslomake 1 kpl
 • rakennuspiirustukset 2 sarjaa
 • rakennushankeilmoitus RH1-lomake 1 kpl
 • selvitys rajanaapureiden kuulemisesta
 • energiatodistus
 • hankkeelle tulee hyväksyttää pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja
 • jätevesien käsittelysuunnitelma niillä alueilla, joilla ei ole kunnallista viemäröintiä

Rakennuspiirustukset

 • pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50
 • asemapiirros, yleisin mittakaava 1:500
  kaikkien rakennuspiirustusten tulee täyttää Suomen RakMK:n määräykset
 • suunnittelija nimi, osoite ja nimikirjoitus tulee näkyä piirustuksissa

Lomakkeita on saatavana kunnanvirastosta tai suomi.fi -sivulta

Rakentajan ABC

Taksat

Rakentaja.fi-palvelukokonaisuus

Teollisuustontit

Omakotitontit

HARMAAKIVI
Tontti Pinta-ala m2 Hinta
Rak. oikeus m2 Status
Kortteli 141


Tontti 2
2792 11168,00€ 300 vapaa
Tontti 3
2453 9812,00€ 300 vapaa
Kortteli 142
Tontti 1
2066 8264,00€ 250 vapaa
Tontti 2
1999 7996,00€ 250 vapaa
Tontti 3
1737 6948,00€ 250 vapaa
Tontti 4
1930 7720,00€ 250 vapaa
Kortteli 143
Tontti 1
1805 7220,00€ 300 vapaa
Tontti 2
2043 8172,00€ 300 vapaa
Tontti 3
2025 8100,00€ 300 vapaa
Tontti 4
2025 8100,00€ 300 vapaa
Tontti 5
2085 8340,00€ 300 vapaa
Kortteli 144
Tontti 1
1750 7000,00€ 300 vapaa
Tontti 2
1750 7000,00€ 300 vapaa
Tontti 3
1916 7664,00€ 300 vapaa
Tontti 4
2250 9000,00€ 300 vapaa
Kortteli 145
Tontti 1 1820 7280,00€ 250 vapaa
Tontti 2
1832 7328,00€ 250 vapaa
Kortteli 146
Tontti 1
2000 8000,00€ 300 vapaa
Tontti 2
2080 8320,00€ 300 vapaa