NÄYTTELYTOIMINNAN PERIAATTEET VETELIN KIRJASTOSSA

Kirjastossa on varattuna sermejä, lasivitriini (kts. kuva sivun alaosassa) sekä pöytätilaa näyttelyjä varten.

Kirjastossa on kaksi kolmeosaista ja kaksi yksiosaista sermiä. Taulujen esillepanoa varten on käytettävissä tukevat ripustuskoukut.

Kirjastoon soveltuvia näyttelyitä ovat kirjanäyttelyt, kuva- ja tekstiaineistoa sisältävät informatiiviset näyttelyt, taidenäyttelyt, valokuvanäyttelyt, käsityö- ja tekstiilinäyttelyt sekä esinenäyttelyt.

Näyttelyiden tarjonnassa pyritään monipuolisuuteen ja laaja-alaisuuteen. Näyttelyiden avulla kirjasto pyrkii välittämään tosiasioihin perustuvaa tietoa ja myönteisiä elämyksiä. Sotaa ja väkivaltaa ihannoivia tai muilla tavoin ihmisarvoa loukkaavia näyttelyitä ei kirjastossa järjestetä.

Kirjastossa ei järjestetä myyntinäyttelyitä.

Näyttelyitä voivat tuoda kirjastoon yksityishenkilöt, koulut, kansalaisopisto, järjestöt ja seurat.

Kirjanäyttelyistä vastaa kirjaston henkilökunta.

Näyttelyn pystytys ja purkaminen ovat näyttelyn järjestäjän vastuulla. Tarvittaessa kirjaston henkilökunta voi avustaa näyttelyn pystyttämisessä ja purkamisessa.

Kirjasto ei peri maksua näytteilleasettelusta. Näyttelyiden järjestämisestä ei saa koitua kustannuksia kirjastolle. Kirjasto ei osallistu myöskään kuljetuskustannuksiin.

Näyttelyn järjestäjän nimen tulee olla esillä. Kirjasto tiedottaa näyttelyistä kirjaston tiloissa ja kotisivuilla. Näyttelyn järjestäjä vastaa muusta tiedotuksesta.

Kirjasto ei vastaa näyttelyaineistosta.

Näyttelyt ovat esillä kirjaston aukioloaikoina.

Näyttelyn esilläoloaika sovitaan näyttelytilaa varattaessa. Näyttely voi olla esillä korkeintaan yhden kuukauden ajan.

Näyttelytilat varataan kirjaston henkilökunnalta, puh. 050-5790 171
tai 050-5790 172.

Vitriini lasiovin ja -hyllyin.