MAASEUTUPALVELUT

Maatalouslomitus

Kaustisen paikallisyksikkö järjestää maatalousyrittäjän ja turkistuottajien lomituspalvelut Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella.
Lomituspalveluiden tarkoituksena on turvata maatilan toiminta maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun  aikana sekä maksullisen lomittaja-avun järjestäminen. Vuodesta 2010 alkaen turkistuottajilla on oikeus lomituspalveluihin.


Maaseutuyksikkö www.kaseka.fi

Maaseutuyksikkö KaseKa vastaa maaseutupalveluiden järjestämisestä Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnissa sekä Kannuksen kaupungissa.  Maaseutuyksikkö KaseKa hoitaa kuntien lakisääteiset maataloushallinnon palvelut sekä tekee yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä.

Hallinnoiva kunta on Lestijärvi (Kaustisen setukunta). Päätösvaltaa yhteistoiminta-alueella käyttää sopijakuntien yhteinen lautakunta; Lestijärven kunnan maaseutulautakunta.