KUNNANHALLITUS

Kunnanhallitus kokoontuu kunnanvirastossa pääsääntöisesti joka kolmas maanantai klo 13. Kokouksia pidetään 1-2 kertaa kuukaudessa.

Kunnanhallituksen tarkastettu pöytäkirja, siltä osin kuin se on julkinen, pidetään yleisesti nähtävänä jokaisen kokouksen jälkeisenä seuraavan viikon maanantaina kunnanvirastossa klo 9 - 15. Mikäli mainitulle päivälle sattuu juhlapäivä, on pöytäkirja nähtävänä juhlapäivää seuraavana arkipäivänä.

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään nähtävänä kunkin kuukauden viimeisenä työpäivänä klo 9 - 15 niiltä osin, kuin ne ovat julkisia.

Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa internetistä.

Kunnanhallitus

Jukka Torppa, pj. puh. 0400535882, jukka.torppa@veteli.fi

Leo Saari, vpj. puh. 0407769225

Riitta Huusko puh. 0407791680, riitta.huusko@veteli.fi

Johanna Järvelä johanna.jarvela@veteli.fi

Kauko Koskela

Heidi Läspä

Martti Pihlajamaa puh. 0405180130, martti.pihlajamaa@veteli.fi