KIRJAVINKKAUS


Mitä se on? Kuinka se tehdään?
Kirjavinkkaus on lukemaanhoukutusmenetelmä, jossa kirjallisuudesta innostunut ihminen (=kirjavinkkari) kertoo ryhmälle valitsemistaan kirjoista. Hän lukee myös otteita kirjoista.

Kirjavinkkari vinkkaa vain sellaisia kirjoja, joista on itse pitänyt. Näin kuulijoille välittyy tieto siitä, että vinkatut kirjat ovat aidosti lukemisen arvoisia.

Kirjavinkkari on lukenut kaikki mukanaa olevat kirjat (20 - 30 kpl) ja hän kertoo vuorotellen erilaisten kirjojen tapahtumista, henkilöistä ja katkaisee tarinan aina jännittävässä kohdassa. Kirjavinkkari ei koskaan paljasta, miten tarina päättyy. Se jää lukijan selvitettäväksi.


Miksi?

Kirjavinkkari toimii välittäjänä kirjan ja lukijan välillä: hän opastaa lukijaa juuri häntä kiinnostavan kirjan luo.

Kirjavinkkauksen tarkoitus on päästää kuulija juuri sen verran kirjan
tapahtumiin, että uteliaisuus ja kiinnostus kirjaa kohtaan herää ja hän haluaa lukea sen itse.

Kirjavinkkaus tukee koulun kirjallisuuden kasvatusta ja -opetusta.

Kenelle?
Kirjavinkkaus sopii kaikenikäisille tuttikansalaisesta eläkeläiseen.

Käytännön toteutus
Kirjavinkkarin voi tilata kirjastosta vierailemaan koululle.
Kirjavinkkaria voidaan pyytää myös vanhempainiltaan, päiväkotiin,
koulutustilaisuuteen, vanhainkotiin jne.

Kun kirjavinkkari tilataan koululle, selvittää hän tulevien kuulijoiden
lukutaitoa, lukeneisuutta, eritystoiveita jne.

Kirjavinkkaus pidetään koululla yleensä luokkahuoneessa, joka on
lapsen/nuoren normaali oppimisympäristö. Ryhmän koko olisi hyvä olla korkeintaan noin 20 oppilasta, jotta vuorovaikutus olisi ihanteellisin.

Kirjavinkkauksen voi rakentaa myös erilaisten teemojen ympärille, jolloin teeman käsittely tulee esille kirjojen valinnassa esim. fantasiakirjallisuus, jouluaiheinen kirjallisuus, urheiluaiheiset kirjat tms.

Kirjavinkkaus on yleensä yhden oppitunnnin mittainen eli se kestää 45 min.

Kirjavinkkari jättää luokkaan listan vinkatuista kirjoista. Kirjavinkkarin vinkkaamat kirjat ovat aina sellaisia, jotka löytyvät paikkakunnan kirjastosta. Kirjoja voi kiinnostunut kuulija kysellä sieltä.

Lähde: Mäkelä Marja-Leena: Kirjavinkkarikirja