HALLINTO JA TALOUS

Hallinto- ja kuntalaiset päävastuualue vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä tuottaa tukipalveluja kunnan muille toimintayksiköille. Hallinnon ja taloudenhoidon tehtäviä ovat:

  • asiakaspalvelu ja yleinen neuvonta
  • kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten täytäntöönpano
  • elinkeinoelämän edistäminen
  • viestintä ja tiedottaminen
  • kirjanpito ja maksuliikenne
  • palkanlaskenta
  • tietojärjestelmien ylläpito ja tukitehtävät
  • arkistointi
  • vaalien toimeenpano

YHTEYSTIEDOT

Kunnanjohtaja Hannu Jyrkkä
puh. 0505790101hannu.jyrkka@veteli.fi

Talousjohtaja Jyri Myllymäki
puh. 0505790105 jyri.myllymaki@veteli.fi

Hallintosihteeri Antti Tattari
puh. 0505790102 antti.tattari@veteli.fi

Taloussihteeri Katriina Takala
puh. 0505790109 katriina.takala@veteli.fi

Kanslisti Raija Peltoniemi
puh. 0505790106 raija.peltoniemi@veteli.fi

Toimistosihteeri Pauliina Koivisto
puh. 0505790107 pauliina.koivisto@veteli.fi

Kanslisti Susanna Hotakainen-Karvonen
puh. 0505790100 susanna.hotakainen@veteli.fi

ICT asiantuntija Matti Lehmusvaara

puh. 0505790108 matti.lehmusvaara@veteli.fi